STĘPKOWSKI, D. Sprawozdanie z uroczystości nadania profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 25 czerwca 2020 roku. Forum Pedagogiczne, v. 10, n. 2, p. 319-321, 18 lip. 2020.