WIAZOWSKI, J. Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej. Forum Pedagogiczne, v. 6, n. 1, p. 101-114, 11 sty. 2017.