Gronostajska, Agnieszka. 2023. „Łukasz Kalisz, Funkcje społeczne szkół salezjańskich W okręgu Szkolnym wileńskim W Okresie Drugiej Rzeczypospolitej”. Forum Pedagogiczne 13 (2):379-82. https://doi.org/10.21697/fp.2023.2.28.