Baraniak, Barbara. 2016. „KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY”. Forum Pedagogiczne 1 (1), 45-72. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/302.