Wolter, Edyta. 2016. „ŚRODOWISKO JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNO-EKOLOGICZNA”. Forum Pedagogiczne 1 (1), 147-64. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/307.