Wolter, Edyta. 2016. „WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W DRUGIEJ RZECZPOSPOLITEJ”. Forum Pedagogiczne 1 (2), 119-47. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/324.