Starnawski, Witold. 2016. „DOŚWIADCZENIE POZYTYWNE W WYCHOWANIU MORALNYM”. Forum Pedagogiczne 1 (2), 303-21. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/331.