Stępkowski, Dariusz. 2016. „MYŚLENIE TRANSCENDENTALNO-FENOMENOLOGICZNE DIETRICHA BENNERA (PRÓBA ZDEFINIOWANIA)”. Forum Pedagogiczne 1 (2), 323-59. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/332.