Król, Halina, Bożena Zboina, Małgorzata Biskup, Grażyna Nowak-Starz, i Anna Pacian. 2016. „POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE”. Forum Pedagogiczne 2 (1), 57-70. https://doi.org/10.21697/fp.2012.1.04.