Zboina, Bożena, Barbara Maria Kałdon, Halina Król, i Barbara Bakalarz-Kowalska. 2016. „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”. Forum Pedagogiczne 2 (1), 71-85. https://doi.org/10.21697/fp.2012.1.05.