Zboina, Bożena, Barbara Maria Kałdon, Halina Król, i Barbara Bakalarz-Kowalska. 2016. „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”. Forum Pedagogiczne 2 (1), 71-85. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/340.