Stępkowski, Dariusz. 2016. „Od Redakacji”. Forum Pedagogiczne 2 (2), 11-14. https://doi.org/10.21697/fp.2012.2.01.