Bicsák, Zsanett Ágnes. 2016. „RECEPCJA PEDAGOGIKI HERBARTA NA WĘGRZECH W ŚWIETLE PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH”. Forum Pedagogiczne 2 (2), 165-88. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/358.