Nalaskowski, Aleksander. 2019. „Teologia Pedagogiczna Heleny Słotwińskiej”. Forum Pedagogiczne 9 (2/1), 297-300. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.21.