Gara, Jarosław. 2019. „Biograficzne Trajektorie Sylwetek Uczonych Jako Perspektywa Ujmowania Ludzkich warunków Tego, Co Specyficznie Ludzkie”. Forum Pedagogiczne 9 (2/1), 301-6. https://doi.org/10.21697/fp.2019.2.22.