Gigilewicz, Edward. 2016. „MIĘDZY WIELOŚCIĄ RELIGII A JEDNOŚCIĄ PAŃSTWA. DIALOG RELIGIJNO-KULTUROWY W DZIEJACH I RZECZYPOSPOLITEJ”. Forum Pedagogiczne 3 (1), 15-30. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/371.