Zbróg, Zuzanna. 2020. „Organizowanie środowiska Edukacyjnego sprzyjającego Ujawnianiu I Rozwijaniu kreatywności dziecięcej”. Forum Pedagogiczne 10 (1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.02.