Michalak, Renata. 2020. „Kierunki Zmian Samooceny uczniów O zróżnicowanych doświadczeniach Edukacyjnych”. Forum Pedagogiczne 10 (1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.03.