Kowalik-Olubińska, Małgorzata. 2020. „Dzieci W Obliczu Zmiany Klimatu – Obraz dziecięcej Partycypacji W Raportach międzynarodowych Organizacji pozarządowych”. Forum Pedagogiczne 10 (1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.05.