Sosnowska-Bielicz, Ewa. 2020. „Obraz Szkolnej codzienności Nauczycielek Edukacji Wczesnoszkolnej”. Forum Pedagogiczne 10 (1). https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.11.