Stępkowski, Dariusz. 2020. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Pt. «Ethics and Education», Warszawa, 29–30 Listopada 2019 Roku”. Forum Pedagogiczne 10 (2), 313-18. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.24.