Stępkowski, Dariusz. 2020. „Sprawozdanie Z uroczystości Nadania Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie, 25 Czerwca 2020 Roku”. Forum Pedagogiczne 10 (2), 319-21. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.25.