Wiazowski, Jarosław. 2017. „Rola Technologii wspomagających W Funkcjonowaniu społecznym uczniów Z niepełnosprawnością Wzroku W kontekście Edukacji włączającej”. Forum Pedagogiczne 6 (1), 101-14. https://doi.org/10.21697/fp.2016.1.07.