Gronostajska, A. (2023) „Łukasz Kalisz, Funkcje społeczne szkół salezjańskich w okręgu szkolnym wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej”, Forum Pedagogiczne, 13(2), s. 379–382. doi: 10.21697/fp.2023.2.28.