Dziaczkowska, L. (2018) „«Podstawy współczesnej pedagogiki» Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki ogólnej”, Forum Pedagogiczne, 8(1), s. 59–69. doi: 10.21697/fp.2018.1.04.