Baraniak, B. (2016) „KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO WIZJA PRACY”, Forum Pedagogiczne, 1(1), s. 45-72. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/302 (Udostępniono: 7sierpień2020).