Wolter, E. (2016) „ŚRODOWISKO JAKO KATEGORIA PEDAGOGICZNO-EKOLOGICZNA”, Forum Pedagogiczne, 1(1), s. 147-164. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/307 (Udostępniono: 8lipiec2020).