Kuczyńska-Kwapisz, J. (2016) „WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH – HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, ZAMIERZENIA”, Forum Pedagogiczne, 1(2), s. 15-27. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/319 (Udostępniono: 4lipiec2020).