Babicki, Z. (2016) „POSOBOROWE INSPIRACJE PEDAGOGIKI PALLOTYŃSKIEJ”, Forum Pedagogiczne, 1(2), s. 29-52. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/320 (Udostępniono: 21październik2020).