Stępkowski, D. (2016) „MYŚLENIE TRANSCENDENTALNO-FENOMENOLOGICZNE DIETRICHA BENNERA (PRÓBA ZDEFINIOWANIA)”, Forum Pedagogiczne, 1(2), s. 323-359. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/332 (Udostępniono: 8lipiec2020).