Król, H., Zboina, B., Biskup, M., Nowak-Starz, G. i Pacian, A. (2016) „POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE”, Forum Pedagogiczne, 2(1), s. 57-70. doi: 10.21697/fp.2012.1.04.