Zboina, B., Kałdon, B. M., Król, H. i Bakalarz-Kowalska, B. (2016) „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”, Forum Pedagogiczne, 2(1), s. 71-85. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/340 (Udostępniono: 14sierpień2020).