Zboina, B., Kałdon, B. M., Król, H. i Bakalarz-Kowalska, B. (2016) „KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM”, Forum Pedagogiczne, 2(1), s. 71-85. doi: 10.21697/fp.2012.1.05.