Kałdon, B. M. (2016) „WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI ZAKAŻENIA WIRUSA HIV I CHOROBY AIDS, A MŁODZIEŻ JAKO GRUPA SZCZEGÓLNEGO RYZYKA”, Forum Pedagogiczne, 2(1), s. 151-168. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/343 (Udostępniono: 29wrzesień2020).