Magiera, E. (2019) „Teoretyczne podstawy wychowania państwowego w Polsce okresu międzywojennego (zarys problematyki)”, Forum Pedagogiczne, 9(1), s. 125-137. doi: 10.21697/fp.2019.1.09.