Król, J. (2019) „Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży «Straż Przednia» (1932–1939) jako szkoła formacji propaństwowej”, Forum Pedagogiczne, 9(1), s. 139–154. doi: 10.21697/fp.2019.1.10.