Bicsák, Z. Ágnes (2016) „RECEPCJA PEDAGOGIKI HERBARTA NA WĘGRZECH W ŚWIETLE PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH”, Forum Pedagogiczne, 2(2), s. 165-188. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/358 (Udostępniono: 8sierpień2020).