Śliwerski, B. (2019) „Nauczyciele akademiccy w świecie myślenia jako nieproduktywnej pracy”, Forum Pedagogiczne, 9(2/1), s. 157-173. doi: 10.21697/fp.2019.2.12.