Nalaskowski, A. (2019) „Teologia pedagogiczna Heleny Słotwińskiej”, Forum Pedagogiczne, 9(2/1), s. 297-300. doi: 10.21697/fp.2019.2.21.