Gara, J. (2019) „Biograficzne trajektorie sylwetek uczonych jako perspektywa ujmowania ludzkich warunków tego, co specyficznie ludzkie”, Forum Pedagogiczne, 9(2/1), s. 301-306. doi: 10.21697/fp.2019.2.22.