Stępkowski, D. (2016) „Wykład otwarty Naděždy Pelcovej pt. Wychowanie do odwagi – odwaga do wychowania (Warszawa, 12 czerwca 2012 r.)”, Forum Pedagogiczne, 2(2), s. 281-283. doi: 10.21697/fp.2012.2.18.