Gigilewicz, E. (2016) „MIĘDZY WIELOŚCIĄ RELIGII A JEDNOŚCIĄ PAŃSTWA. DIALOG RELIGIJNO-KULTUROWY W DZIEJACH I RZECZYPOSPOLITEJ”, Forum Pedagogiczne, 3(1), s. 15-30. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/371 (Udostępniono: 11lipiec2020).