Федчишин, Н. О. (2016) „Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej”, Forum Pedagogiczne, 3(1), s. 85-105. doi: 10.21697/fp.2013.1.05.