Федчишин, Н. О. (2016) „Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej”, Forum Pedagogiczne, 3(1), s. 85-105. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/374 (Udostępniono: 5lipiec2020).