Krajewska, B. (2016) „Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 2012, ss. 286”, Forum Pedagogiczne, 3(1), s. 159-166. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/377 (Udostępniono: 22październik2020).