Stępkowski, D. (2016) „VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA ALTERNATYWNA – DYLEMATY TEORII I PRAKTYKI (Warszawa, 19-21 października 2012 r.)”, Forum Pedagogiczne, 3(1), s. 215-217. doi: 10.21697/fp.2013.1.16.