Babicki, Z. (2016) „Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe «Teoria i praktyka edukacji globalnej» (Warszawa, 13 stycznia 2015)”, Forum Pedagogiczne, 5(1), s. 299-300. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/article/view/474 (Udostępniono: 22październik2020).