Klementowska, A. (2016) „Przedsięwzięcia proekologiczne w poradnictwie zawodowym. Na przykładzie programów oferowanych przez NFOŚiGW”, Forum Pedagogiczne, 6(2/2), s. 95-105. doi: 10.21697/fp.2016.2.31.