Zbróg, Z. (2020) „Organizowanie środowiska edukacyjnego sprzyjającego ujawnianiu i rozwijaniu kreatywności dziecięcej”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.02.