Michalak, R. (2020) „Kierunki zmian samooceny uczniów o zróżnicowanych doświadczeniach edukacyjnych”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.03.