Kowalik-Olubińska, M. (2020) „Dzieci w obliczu zmiany klimatu – obraz dziecięcej partycypacji w raportach międzynarodowych organizacji pozarządowych”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.05.