Sanecka, A. (2020) „Dziecko w świecie wartości. Spektakl teatralny jako narzędzie wychowawcze”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.06.