Kulawska, E. (2020) „Poziom i korelaty prężności psychicznej studentów wczesnej edukacji w wybranych uczelniach w Polsce”, Forum Pedagogiczne, 10(1). doi: 10.21697/fp.2020.1.09.